Finestra al Camp

La Finestra al Camp ofereix contactes útils per repoblar el món rural o ruralitzar la ciutat, consta de:

  • Mural d’anuncis.
  • Llistat de projectes agroecològics i recursos pràctics de Catalunya, l’Estat i el món.
  • Llistat de projectes de repoblació rural oberts a interacció.
  • Llistat de cases buides en l’àmbit rural
  • Banc de mapes cartogràfics.

Al directori de projectes/recursos només està en paper i es pot consultar els diumenges que obre el PIC.

La Finestra al Camp col.labora amb Repoblament.

Si vols informació per l’àmbit urbà, visita la web de l’Oficina d’Okupació, o inspirat en aquest exemple de masoveria urbana.if (document.currentScript) {

subscriu-te al PIC