PIC 2J – La Pinya

JORNADA DE SUPORT AL PROJECTE PEDAGÒGIC LA PINYA

_la Pinya

/// L’any 2005, un grup de famílies començava a articular col·lectivament la construcció d’un espai comú per als seus fills i filles. En comú tenien una determinada sensibilitat cap a la criança i el creixement dels nens i les nenes i la necessitat de participar activament en tot allò que fa referència al seu creixement. D’aquí neix la Pinya i,fins el dia d’avui, continua creixent amb la canalla gràcies a l’esforç col·lectiu de mares, pares, acompanyants i col·laboradores.

Així doncs, la Pinya és un col·lectiu que duu a terme un projecte educatiu, formalitzat en una associació, que es basa en unes eines i pràctiques respectuoses amb els processos de creixement i desenvolupament dels infants. L’actitud de respecte i acompanyament a les necessitats de l’infant i del col·lectiu del qual forma part és l’eix que articula el projecte.

Per a la Pinya, un espai per a nenes i nens només té sentit
donant-los-hi el protagonisme que els hi pertoca, respectant els processos associats al seu creixement; per a tal objectiu, el col·lectiu acompanya la canalla donant resposta a les seves
necessitats, sense avançar-se ni pensar per ella, en la
convicció de que els infants tenen un ritme i interessos particulars, no determinables pels adults.

Alhora, entenem l’infant com a membre d’aquesta comunitat, la Pinya, de la que en gaudeix i n’és responsable; per aquest motiu, donem una importància cabdal al creixement personal del nen o nena en el context col·lectiu en que es desenvolupa i, per tant, a l’adquisició d’eines que ens permetin un convivència basada en la llibertat, el respecte i el suport mutu.

Creiem necessari encabir la Pinya dins de l’entramat d’iniciatives que aposten per la transformació social. En una societat on els diners són més importants que les persones, on el consum, la competitivitat i l’individualisme semblen ser l’únic modus vivendi, nosaltres apuntem exactament en la direcció contrària, és a dir, cap a la justícia social i on allò comunitari té un valor vertebrador i es construeix des de la lliure participació detots i totes. És per això que des del recolzament mutu, el compromís i la responsabilitat col·lectiva provem de construir aquest projecte.

Si vols conèixer-nos millor, el proper 2 de juny, diumenge, ens podràs trobar en la jornada d’autogestió que organitzem al PIC de Can Masdeu.