Dissabte 18M: Festa de la Resistecia

Aquí está un altre any la nostra gran festa de la resistencia, on omplim la vall de musica, activitats, colors i el vostre buen rottlo!