Comunitat

L’antiga leproseria acull una comunitat de vida, que es alhora un col.lectiu polític. Dinamitzem la xarxa de projectes de la vall, així com la rehabilitació i manteniment de les infraestructures. No ho fem sols, però li donem continuitat: la comunitat es el pal de paller de la vall de Can Masdeu.

A continuació comentem per sobre la nostra estructura de funcionament intern, per si us serveix pels vostres propis projectes. Com us podeu imaginar, l’organizació de Can Masdeu ha estat un procés lent i laboriós, a vegades conflictiu i sempre en construcció permanent. Aquestes son algunes de les eines de les que ens hem dotat:

Torns de cuina: Cuinar 2 cops al mes per unes 30 persones un menú majoritàriament vegetarià (amb dos o tres racions de peix o carn setmanals), i en gran part collit del nostre hort.

Assemblees: Participar a les assemblees mensuals ordinàries i als monogràfics. I, rotativament, assumir el rol de facilitador.

Jornades de treball col·lectiu: Dijous al matí ens juntem per treballar en tasques de rehabilitació, neteja i manteniment de la finca, així com en la producció d’aliments.

Comissions: Tothom forma part d’alguna. Amb elles cobrim tasques o funcions que requereixen certa continuïat i especializació. Estan realcionades tant amb l’habitatge com amb la dimensió social del projecte.

PIC: Aproximadament dos de cada tres diumenges assumim el torn des de la comunitat; els altres dies cedim la gestió de l’espai a altres col·lectius afins.

Grans events: Regularment ens sumem tots per organitzar o participar, junt amb la gent d’altres projectes de la vall, en activitats de defensa de la vall, festes, actes del barri, manifestacions, etc…

“Va per Nosaltres”, monogràfics i focs emocionals: Jornades internes que organitzem diverses vegades al llarg de l’any i son fonamentals per a la cohesió del col.lectiu.