Comunitat

L’antiga leproseria acull una comunitat de vida, que es alhora un col.lectiu polític. Dinamitzem la xarxa de projectes de la vall, així com la rehabilitació i manteniment de les infraestructures. No ho fem sols, però li donem continuitat: la comunitat es el pal de paller de la vall de Can Masdeu.

A continuació comentem per sobre la nostra estructura de funcionament intern, per si us serveix pels vostres propis projectes. Com us podeu imaginar, l’organizació de Can Masdeu ha estat un procés lent i laboriós, a vegades conflictiu i sempre en construcció permanent. Aquestes son algunes de les eines de les que ens hem dotat:

Torns de cuina: Cuinar 2 cops al mes per unes 25 persones un menú en general vegetarià i en gran part collit del nostre hort.

Assemblees: Participar a les assemblees tri-setmanals ordinàries i als monogràfics i, rotativament, assumir el rol de facilitador.

Jornades de treball col·lectiu: Dimarts i dijous al matí ens juntem per treballar en tasques de rehabilitació, neteja i manteniment de la finca, així com en la producció d’aliments.

Comissions: Tothom forma part d’alguna. Amb elles cobrim tasques o funcions que requereixen certa continuïat i especializació. Estan realcionades tant amb l’habitatge com amb la dimensió social del projecte.

PIC: Aproximadament dos de cada tres diumenges assumim el torn des de la comunitat; els altres dies cedim la gestió de l’espai a altres col·lectius afins.

Grans events: Regularment ens sumem tots per organitzar o participar, junt amb la gent d’altres projectes de la vall, en activitats de defensa de la vall, festes, actes del barri, manifestacions, etc…

“Va per Nosaltres”: Jornades internes que organitzem diverses vegades al llarg de l’any i son fonamentals per a la cohesió del col.lectiu. Tenen una vessant lúdica i una vessant orientada a avaluar el funcionament intern de la casa. També inclouen espais pensats per a comunicar al grup l’estat d’ànim per el que atrevessa cadascú/na, així com per a avançar en la resolució dels conflictes que puguin sorgir en el dia a dia. Són una mena de termòmetre del moment que estem vivint i compartint.

No existeix cap tipus de sanció formal per incompliment; en els casos més evidents es pot donar “un toque” col·lectiu a la persona a que pertoqui, així com convidar-la a canviar d’actitut i/o compensar d’alguna manera. Tot això en un marc de comunicació, basant-nos en l’empatia i la comprensió recíproca, i amb l’objectiu de prevenir i minimitzar els conflictes interpersonals.}