Com Participar

La millor manera de conèixer Can Masdeu és participar de les activitats. La Vall de Can Masdeu té la vocació d’acollir i barrejar projectes de tot tipus i s’articula al voltant de quatre projectes:

Alhora, per fer sostenible aquesta tasca, les persones que habitem l’antiga masia necessitem tenir cura del nostre espai i temps íntim. Es tracta d’un equilibri enriquidor, però de vegades difícil. Per facilitar aquesta convivència hem establert dies oberts setmanals.