Com Participar

La millor manera de conèixer Can Masdeu és participar de les activitats. La Vall de Can Masdeu té la vocació d’acollir i barrejar projectes de tot tipus i s’articula al voltant de cinc projectes:

Aquests projectes estableixen un equilibri dinàmic entre ells. Les persones que habitem l’antiga masia no ens encarreguem de tot, però si som responsables de dinamitzar l’ús de la vall, així com de teixir relacions amb el barri, la ciutat, Collserola i el món rural. Molta altre gent ens acompanya en aquesta tasca, sense viure a la masia però fent-se seva la vall.

Alhora, per fer sostenible aquesta tasca, les persones que habitem l’antiga masia necessitem tenir cura del nostre espai i temps íntim. Es tracta d’un equilibri enriquidor, però de vegades difícil. Per facilitar aquesta convivència hem creat dies oberts setmanals.