8 Març: Jornada a l’hort. Dona, ven a disfrutar, i els homes a treballar!

El proper 8 de març será una vaga espacial perqué, a més de ser una vaga general -o sigui de la feina productiva per tal de reclamar igualtats en els llocs de treball-, será també una vaga de la feina reproductiva -o sigui de tot el treball invisible que fan, principalment, les dones.
Aquest any el dia de la dona caurá en dijous i com que el cuidats mai poden parar, ni a les persones, ni a la terra, aquest dia totes les feines les faran els homes!