Arxiu Notícies

CAMPS D’ESTIU DE REHABILITACIÓ A LA VALL DE CAN MASDEU 10-13 setembre 2015

29 e

Aquest setembre ens trobarem a Can Masdeu per donar-li una empenta a alguns treballs i conviure un cap de setmana juntes, véns?

La proposta és anar arribant el dijous 10 al matí o al migdia, per començar a treballar en la tarda a la jornada d’horts i després sopar juntes. Divendres, dissabte i diumenge tindríem una dinàmica semblant, amb unes 5 o 6 hores de treball diari i temps per fer altres activitats junts o en solitari: ioga, bassa, passejos, massatges, música, etc…

El menjar és ecològic, vegetarià i majoritàriament local.

Els treballs, a part d’ajudar a la cuina, seran de rehabilitació de les finestres i porticons, així com d’horts i infraestructures externes, com ara muntar un dom i altres tasques d’habilitació d’espais comuns encara pendents de definir.

El treball a les finestres és necessari per revertir la degradació de les fustes i es basa en polir, massillar, reparar estructures i pintar amb lasur a l’aigua d’alta qualitat i no-tòxic, amb pigments naturals. És un treball de restauració detallista i creatiu, però necessitem ajuda perquè la casa està plena de finestres! 😉

Les places són limitades a unes 15 persones, i ja s’han apuntat 5, així que si t’interessa escriu com més aviat millor a un d’aquests correus:

canmasdeu@canmasdeu.net
cmdconvidats@gmail.com

Encara aquest any no està sent molt dolent, de moment, amb els mosquits, és important portar anti-mosquits. La majoria dormirem en acampada, encara que les persones que ho necessitin poden dormir a la sala de convidats. Portar-vos doncs botiga també. Si no en tens, nosaltres podem aportar algunes botigues.

P: D Aprofitem per informar que aquests propers mesos de tardor-hivern, almenys fins al febrer, la comunitat estarà tancada a hostes. Necessitem cert descans i reestructuració. No un tancament real, ja que només amb gent propera ja tindrem igualment molts i moltes hostes, però si una mesura de regulació.

feliç estiu!

la comissió dels mini-camps

————————

CAMPOS DE VERANO DE REHABILITACIÓN
EN LA VALL DE CAN MASDEU

10-13 setiembre 2015

Este setiembre nos vamos a encontrar en Can Masdeu para darle un empujón a algunos trabajos y convivir un fin de semana juntas, te vienes?

La propuesta es ir llegando el jueves 10 a la mañana o al mediodia, para empezar a trabajar en la tarde en la jornada de huertos y luego cenar juntas. Viernes, sábado y domingo tendríamos una dinámica parecida, con unas 5 o 6 horas de trabajo diario y tiempo para hacer otras actividades juntos o en solitario: yoga, balsa, paseos, masajes, música…

La comida es ecológica, vegetariana y mayoritariamente local.

Los trabajos, aparte de ayudar en la cocina, seran en la rehabilitación de las ventanas y porticones, así como en huertos y infraestructuras externas, como montar un domo y otras tareas de habilitación de espacios comunes aún pendientes de definir.

El trabajo en las ventanas es necesario para revertir la degradación de las maderas y se basa en lijar, masillar, reparar estructuras y pintar con lasur al agua de alta calidad y no-tóxico, con pigmentos naturales. Es un trabajo de restauración detallista y creativo, pero necesitamos ayuda porque la casa está llena de ventanas! 😉

Las plazas son limitadas a unas 15 personas, y ya se han apuntado 5, así que si te interesa escribe cuanto antes mejor a unos de estos correos:

canmasdeu@canmasdeu.net
cmdconvidats@gmail.com

Aunque este año no está siendo muy malo, de momento, con los mosquitos, es importante traer anti-mosquitos. La mayoría dormiremos en acampada, aunque las personas que lo necesiten pueden dormir en la sala de invitados. Traeros pues tienda también. Si no tienes, nosotros podemos aportar algunas tiendas.

P:D Aprovechamos para informar de que estos próximos meses de otoño-invierno, al menos hasta febrero, la comunidad estará cerrada a huéspedes. Necesitamos cierto descanso y reestructuración. No un cierre real, ya que solamente con gente cercana ya tendremos igualmente much@s huéspedes, pero si una medida de regulación.

feliz verano!

la comisión de los mini-campos


9 i 10 de Maig… LA CULTURA va de FESTA a NOU BARRIS!!!

image001

La Cultura Va De Festa es realitza des del treball i l’esforç de les entitats veïnals i socioculturals del territori de 9Barris. Aquesta és la 35ena edició. La nostra acció es desenvolupa des de la gestió comunitària de la cultura, on les veïnes analitzem la nostra realitat i ens organitzem per transformar-la des de valors com la cooperació, la solidaritat, la inclusió o el suport mutu. Per a nosaltres la cultura és un bé comú i una eina de transformació social. Fem política des dels barris i en cada passa que donem. Les nostres necessitats com a comunitat en relació a la cultura, l’educació, l’habitatge, etc… les hem expressat públicament en el passat i ho seguirem fent en el futur.

Mes info: https://coordinadoracultural9b.wordpress.com/

 

 


18 de Abril Manifestación “NO AL TTIP” / Día de Acción Global contra el Tratado de Libre Comercio

ttip-8

Les persones, el medi ambient i la democràcia abans que els beneficis i els drets de les corporacions

Mes info: http://noalttip.blogspot.com.es/

Manifest NO al TTIP!

1 . Qui som?

Som una campanya formada per organitzacions de la societat civil que comparteixen una profunda preocupació per les diverses amenaces que planteja l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP, per les sigles en anglès, també conegut com Tractat de Lliure Comerç Transatlàntic o TAFTA) i el acord amb el Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA). Representem interessos públics molts diversos, incloent la protecció del medi ambient, la salut pública, l’agricultura, els drets del consumidor i la protecció de les normes alimentàries i agrícoles, el benestar animal, les normes socials i laborals, els drets de les persones treballadores, els drets de les dones i la lluita contra la dominació patriarcal, l’accés públic a la informació i els drets digitals i la defensa de serveis públics essencials com l’educació i el control públic i social dels sistemes financers, entre d’altres.

Tenim el ferm compromís de rebutjar les actuals negociacions sobre el TTIP, per tal de garantir un debat polític transparent i democràtic. Tots els acords han de servir a l’interès públic i al nostre futur comú.

 

2. Que és el TTIP?

El TTIP és un acord de gran abast que s’està negociant actualment entre la Comissió Europea (en nom dels Estats membres de la Unió Europea -UE) i el govern dels Estats Units (EUA). No es tracta de les barreres al comerç com els aranzels, que ja són en general molt baixos entre la UE i els EUA. Es centra  sobretot en els reglaments, normes, drets corporatius i garanties d’inversió. El TTIP té com a objectiu, suposadament, facilitar la inversió directa i l’eliminació d’obstacles burocràtics innecessaris per a l’accés al mercat per a les empreses d’ambdós costats de l’Atlàntic.

Tanmateix hi ha proves -provinents de les empreses i la indústria que està participant d’alguna manera a les negociacions- que revelen que l’enfocament sobre les barreres no aranzelàries i la convergència de la reglamentació entre ambdues parts s’està utilitzant per impulsar la des-regulació, una visió dels drets de propietat intel·lectual que només fomenten monopolis, i una carrera per igualar drets i estàndards a la baixa. Els pretesos beneficis econòmics no tenen fonament i, en qualsevol cas, són marginals per a la societat en general, fins i tot en el cas que fos cert el que expliquen els defensors de l’acord al respecte. Més aviat tot indica que els objectius de l’acord amenacen importants drets adquirits en les llargues lluites democràtiques i els interessos socials de la ciutadania de la UE, dels EUA i de la resta del món.

Les negociacions s’estan fent a porta tancada, sense una consulta pública efectiva. Els parlaments nacionals no són informats sobre els detalls dels textos de negociació de la Comissió. Els fragments d’informació que han estat publicats -o filtrats- plantegen considerables preocupacions.

3. Quines són les nostres preocupacions?

• La manca de transparència i de procediments democràtics, el que fa impossible per a la ciutadania i la societat civil seguir les negociacions per tal de garantir que els interessos públics estan sent protegits. Actualment aquestes negociacions estan molt esbiaixades: grups de pressió empresarials tenen accés privilegiat a la informació i oportunitats per influir en les negociacions.

• El capítol proposat sobre protecció d’inversions i en particular la inclusió d’una disposició sobre el mecanisme de Solució de Diferències Estat-Inversor (ISDS). Els ISDS donen als inversors drets exclusius per demandar als estats quan considerin que alguna decisió democràtica -realitzada per institucions representatives i per a l’interès general- es considera que pot tenir impactes negatius en els seus guanys presents o futurs. Aquests mecanismes es basen en judicis fora dels tribunals nacionals. Amb això soscaven els sistemes legals de les nacions i de la UE, així com la sobirania democràtica de la societat per a la formulació de lleis i polítiques d’interès públic.

• La creació de noves estructures de governança antidemocràtiques i procediments que tenen com a objectiu “harmonitzar les regulacions” com el proposat Consell de Cooperació Regulatòria. Aquestes estructures farien que les decisions preses en el marc del TTIP serien constantment pressionades en secret per buròcrates no electes i grans lobbies empresarials. Aquestes estructures no democràtiques amenacen amb rebaixar importants normes i regles dissenyades per a la protecció dels interessos públics, o prohibir futures millores, independentment de la seva necessitat i del mandat públic. També ens preocupal’objectiu d’enfortir la protecció dels “drets de propietat intel·lectual”, que, tal com està plantejat, ataca alguns dels nostres drets bàsics com la salut, l’educació, la cultura i la llibertat expressió.

 

4. Demandes i objectius compartits:

 

Sobre la base dels valors de la solidaritat internacional, la justícia social i la sostenibilitat ambiental i el respecte de tots els drets humans, treballem amb els nostres aliats als EUA i en altres parts del món i exigim:

 

a) Transparència immediata: s’han de fer públics els textos de negociació de la Comissió, així com tots els documents de negociació per permetre un debat públic obert i crític sobre la TTIP i el CETA.
b) No al ISDS: Ens oposem a aquests mecanismes de solució de discrepàncies estat-inversor i mantenim amb fermesa la sobirania de les nostres societats i dels nostres pobles per a la presa de decisions en la  defensa i millora de l’interès públic i el be comú per sobre dels interessos privats.
c) No al Consell Cooperació Regulatòria: tota la regulació de les operacions comercials, les condicions del comerç i l’establiment d’estàndards de producció del producte i ha d’estar en mans dels òrgans i processos controlats democràticament.
d) No a la des-regulació i a la rebaixa dels estàndards de protecció i al servei de l’interès públic: el nivell de les normes socials i laborals, dels consumidors i de la salut pública, la protecció del medi ambient, incloent la regeneració dels nostres recursos naturals, el benestar animal, les normes sanitàries dels aliments i les pràctiques agrícoles ambientalment sostenibles, l’accés a la informació i a l’etiquetatge, la cultura i la medicina, la regulació del mercat financer, així com la protecció de dades i altres drets digitals s’han de millorar, i no “harmonitzar” fins al més baix comú denominador. El reconeixement mutu d’estàndards no és acceptable en la mesura que soscava els nivells de protecció acordats democràticament. Cal garantir que s’aplica el principi de precaució.

 

e) No existeix pitjor des-regulació que la privatització dels serveis públics. Defensem l’accés universal a una educació de qualitat, a  l’atenció a la salut i altres serveis públics com a instruments per a sostenir la reproducció social de la vida i  com una contractació pública que promou l’ocupació local i les economies locals, la discriminació positiva, l’emprenedoria social, l’economia sostenible, la cura de les persones i al servei de l’interès públic.

 

En aquest sentit cal tenir present que els efectes de la privatització dels serveis públics en diferents àmbits tenen un especial impacte en les condicions de vida i de treball de les dones.

f) La promoció de pràctiques d’agricultura sostenible amb el medi ambient i la protecció de la petita agricultura familiar.

g) Les institucions públiques han de mantenir el poder polític i les estructures necessàries per protegir certs sectors sensibles i salvaguardar les normes importants per a la nostra qualitat de vida. Les normes laborals i ambientals internacionalment acordades han de ser respectades. La violació contínua de les normes del treball ha de ser objecte de sancions.

 

Finalment defensem la construcció d’unes relacions i polítiques comercials entre els nostres pobles que posin en primer lloc les persones i el planeta, garantint:

 

• els drets humans universals i inalienables de totes les persones, inclosos els drets a una alimentació adequada, aigua, salut, drets sexuals i reproductius,  integritat física i psíquica, vestit, habitatge, educació, protecció social, mobilitat, cultura, oci i a un medi ambient net;

 

• un treball decent, que permeti a la gent viure una vida digna, incloent una renda adequada i els drets laborals;

 

• el reconeixement del treball reproductiu i de cura, dels treballs informals de servei a les persones i a la comunitat Garantir una redistribució equitativa i una reorganització socioeconòmica, de forma que no recaiguin gairebé en exclusiva en les dones les tasques del benestar quotidià, així com la igualtat de salaris per a homes i dones;

 

• una transició a una economia de baixes emissions de carboni. que no es basi en un consum excessiu, sinó en l’ús social i ecològicament responsable dels recursos, i que permeti una vida digna sense posar en perill el suport d’altres persones, generacions futures, així com de l’agricultura, de la flora i la fauna;

 

• aconseguir una democratització significativa en tots els nivells de presa de decisions;

 

• la lluita contra la pobresa i l’establiment de noves relacions de solidaritat i equitat entre homes i dones i amb les persones d’altres regions i el respecte dels drets de les persones refugiades i immigrants;

 

• l’augment global del nivell de benestar econòmic, social i ambiental.

 

 

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);


Dissabte… Manifestació contra el TTIP

18-abril-mani

El TTIP (Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió) és una proposta de tractat entre la Unió Europea (UE) i els Estats Units (EUA) que s’està negociant en secret, ocultant-la als parlamentaris europeus i a la ciutadania; però no als lobbys empresarials, els quals estan participant activament en les reunions i en són els protagonistes principals.

Aquest tractat pretén aconseguir la eliminació de les barreres aranzelàries entre els països signants; però també les no aranzelàries, que són molt més perilloses, perquè es tracta de totes les lleis que ens hem dotat a Europa per protegir els ciutadans i els consumidors. Les multinacionals nord-americanes volen eliminar el que a les lleis europees s’anomena “principi de precaució”, que significa que, per traure un producte al mercat, el fabricant ha de demostrar a priori que no és perjudicial per a la salut.

El tractat implicarà també que qualsevol multinacional podrà denunciar les institucions públiques que prenguin decisions o impulsin legislacions contraries als seus interessos.

PER TOT AIXÒ, VINE A LA MANIFESTACIÓ AQUEST DISSABTE A LES 17H A PASSEIG DE GRÀCIA!} else {